Actueel

Nieuwe NEN 3140

Dinsdag 19 april 2011

De NEN 3140 is na ruim 12 jaar vernieuwd. De nieuwe NEN 3140 is eenduidiger en beter leesbaar. Het gebruik van NEN 3140 stimuleert het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties. Alle belangrijke bepalingen uit NEN-EN 50110 die voor de veiligheid van belang zijn, zijn in de nieuwe NEN 3140 versie 2011 verwerkt. De NEN 3140 versie 1998 komt hiermee te vervallen.

De ervaringen in de Nederlandse praktijk zijn verwerkt in een beter leesbare norm, die duidelijker is in de keuzes die moeten worden gemaakt bij de inrichting van een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering.